Schoolplan

Iedere vier jaar schrijft een school een schoolplan. Dat hebben wij ook gedaan. In het schoolplan staat hoe onze school er in de toekomst uit moet zien. En hoe we daar naar toe werken. In het hoofdstukje 'De school in 2023' kunt u lezen wat onze ideale school is.

De school in 2023


Wanneer je over vier jaar het schoolplein van de Prins Willem-Alexanderschool betreedt, dan valt meteen op dat daar oudere leerlingen lijken te lopen. Tussen de leerlingen uit groep 3 lopen pubers van een jaar of dertien. Ze zitten ook op de Prins Willem-Alexanderschool. Loop je door één van de deuren aan de kant van het grote schoolplein de school binnen, de bel is net gegaan, dan zie je een aantal leerlingen zitten. Ze hebben zojuist hun werk uit de klas gepakt en zijn aan de slag gegaan. Wanneer je hen vraagt wat ze precies aan het doen zijn, dan kunnen ze dat haarfijn uitleggen. Ze kennen hun eigen leerdoelen - ze hebben ze namelijk in overleg met de leerkracht opgesteld - en weten dus ook wat ze moeten leren. Na een kwartier volgt er een klassikale dagopening, waarin de leerkracht een Bijbelverhaal vertelt en er samen gezongen wordt. Dan begint een leerkracht aan de instructie. Tijdens die instructie staat niet de methode centraal, maar een leerdoel. Er zitten leerlingen van verschillende leeftijden in de klas, omdat zij allemaal aan dat leerdoel moeten werken. De overige leerlingen zijn individueel of in groepjes bezig met hun eigen leerdoelen; een tweede leerkracht helpt hen daarbij. Een aantal van hen zijn op de gang aan het werk, anderen zitten in de klas. Zo gaat het de hele morgen door. Je merkt na de pauze ineens dat de instructiegroepen voor rekenen verschillen van die van taal. Blijkbaar hebben leerlingen verschillende instructiebehoeften. Kom je 's middags de school binnen, dan heb je een grote kans dat de leerlingen met een thema bezig zijn. Ze krijgen namelijk niet meer afzonderlijk aardrijkskunde, geschiedenis en biologie aangeboden, maar een thema waarin al die 'vakgebieden' aan de orde komen. Er wordt thematisch, projectmatig gewerkt. Er wordt meer met de handen gewerkt dan in 2019. Er zijn workshops, waarin een vaardigheid (denk aan drama) centraal staat.

Middags wordt toegepast wat 's ochtends geleerd is. En wat 's middags gedaan wordt, heeft effect op wat de leerlingen 's morgens leren. Je kunt 's morgens ook besluiten om de deur bij de kleuteringang te nemen. Daar is de scheiding tussen de ochtend en de middag minder scherp. Er wordt veel gespeeld, dat zie je meteen. Er wordt gebouwd, geknutseld, gepuzzeld. Wat wel hetzelfde is: leerlingen van verschillende leeftijden zitten door elkaar heen. Het valt je op dat je dat er blijkbaar veel aandacht is voor taal. Er wordt veel gepraat in de klas, veel voorgelezen. Om half vier is het genoeg geweest, denk je. De leerlingen gaan naar huis. Jij dus ook. Je stapt naar buiten en ziet daar iemand het plein oplopen. Het is iemand met muziekinstrumenten in de hand hand. Hij of zij is van de muziekschool. Leerlingen kunnen onder zijn of haar leiding muziek leren spelen. Was je een andere dag gekomen, dan had je iemand van DC Dance zien komen of van het Welzijnskwartier. Iedere dag is er na schooltijd wel wat te doen op school of op het plein naast de school. Voor je naar huis gaat, loop je nog een rondje om de school. Waar vroeger een grasveld lag, staat nu een kas. Daar worden gewassen verbouwd. Je ziet er kinderen lopen die verantwoordelijk zijn voor de gewassen. Je beseft dat leren niet alleen betekent dat je in de klas over boeken gebogen zit; in de kas krijgt leren betekenis. Leren is heel concreet. En heeft alles met de omringende werkelijkheid te maken. Even zou je willen dat je weer naar de basisschool zou mogen gaan.

Wilt u het schoolplan lezen? Dan kunt u op Schoolplan-2019-2023.pdf klikken! 

'Mike heeft ADHD, maar zit bij de PWA-school altijd op zijn plek. Dat is waardevol en iets om trots op te zijn!'

Danielle, Moeder van Mike