Klachten

Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, kunt u dit in eerste instantie bespreken met de groepsleerkracht of degene die het probleem heeft veroorzaakt.

Als de aard van het probleem zich daar niet voor leent of jullie komen niet tot een oplossing dan kan het probleem natuurlijk aan de directie van de school voorgelegd worden. Daarnaast is het goed om te weten dat er op school een teamlid als interne vertrouwenspersoon is aangewezen. Voor onze school is dat L. Lindhout. Als het overleg met de school geen oplossing biedt, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting. Om ervoor te zorgen dat bepaalde klachten, zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie of kindermishandeling, met extra zorgvuldigheid worden behandeld, heeft het bestuur ook een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Deze externe vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in t.o.v. het bestuur en de school.

 

Zijn gegevens zijn:

Mr. J. (Jaap) Haasnoot

J. v.d. Perkstraat 6 2223 BT Katwijk

mr.j.haasnoot@gmail.com

071 - 402 79 35

 

Mocht al het bovenstaande niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kan de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) worden benaderd:

Postadres
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070 - 386 16 97
info@gcbo.nl

U kunt hier de uitgebreide klachtenregeling inclusief procedure inzien en downloaden.

 

'Mike heeft ADHD, maar zit bij de PWA-school altijd op zijn plek. Dat is waardevol en iets om trots op te zijn!'

Danielle, Moeder van Mike