Sociale veiligheid

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school. We bevorderen bijvoorbeeld de goede sfeer in de groepen. In iedere groep wordt Kanjertraining gegeven. Maar we doen meer.
Veel meer, kunnen we wel zeggen. Wat we precies doen, staat in een zogenaamde infographic. Daar kunt u lezen wat de school allemaal doet. De link naar de infographic  kunt u hier vinden. 

'Mike heeft ADHD, maar zit bij de PWA-school altijd op zijn plek. Dat is waardevol en iets om trots op te zijn!'

Danielle, Moeder van Mike