Passend onderwijs

Sinds 2014 is het de bedoeling dat scholen een passende plek voor leerlingen bieden. Dat kan binnen de eigen school, maar ook bij andere scholen in het samenwerkingsverband. Dat wordt bedoeld met 'Passend Onderwijs'. Hoe krijgt dat in de praktijk vorm op de Prins Willem-Alexanderschool?
De Prins Willem-Alexanderschool maakt deel uit van het samenwerkingsverband 'Duin- en Bollenstreek'. Binnen de dat samenwerkingsverband is afgesproken dat iedere school 'basisondersteuning' biedt. Dat doet de Prins Willem-Alexanderschool dus ook. Sterker nog, we zijn daar behoorlijk goed in. Mochten we een kind geen passende plek kunnen bieden, dan gaan we op zoek naar een andere plek. Dat kan op een reguliere school in de buurt zijn. Het kan ook op een school voor speciaal (basis-)onderwijs zijn. Daar worden scholen als de Windvang of de Leidse Buitenschool mee bedoeld.

Verder lezen? 

'Mike heeft ADHD, maar zit bij de PWA-school altijd op zijn plek. Dat is waardevol en iets om trots op te zijn!'

Danielle, Moeder van Mike