Bibliotheek op School (BOS)

Wist u dat de Prins Willem Alexanderschool over een bibliotheek beschikt? In de school staat een aantrekkelijke collectie voor alle leerlingen. Bibliotheek Katwijk zorgt ervoor dat de collectie regelmatig wordt aangevuld met de nieuwste boeken. De leerlingen hebben allemaal een eigen pasje waarmee ze wekelijks een boek kunnen lenen. De uitlening wordt voornamelijk door ouders verzorgd.


Leesplezier staat voorop!

We werken samen met Bibliotheek Katwijk om het leesplezier en de leesmotivatie van de leerlingen te verhogen. Wie meer leest wordt beter in taal.

Vrij lezen en voorlezen heeft een bewezen positief effect op de taalontwikkeling van kinderen.

Veel lezen:

● Verhoogt de leesvaardigheid en het taalgevoel

● Zorgt voor uitbreiding van de woordenschat

● Prikkelt de fantasie en het inlevingsvermogen


Allemaal goede redenen om lekker veel (voor) te lezen, op school maar ook thuis!

Via schoolwise kunnen leerlingen boeken reserveren en zoeken naar (betrouwbare) informatie. Handig voor een presentatie en/of werkstuk! Dit is de link naar naar de schoolwise portal van onze school: Schoolwise Bibliotheek op School

Vanuit Bibliotheek Katwijk ondersteunt Joke Prins (jprins@bibliotheekkatwijk.nl) de Bibliotheek op school. Samen met de leescoördinatoren van school, Juf Brouwer en Juf Schuurkamp adviseren en begeleiden zij het team van de Prins Willem Alexanderschool. 

'Mike heeft ADHD, maar zit bij de PWA-school altijd op zijn plek. Dat is waardevol en iets om trots op te zijn!'

Danielle, Moeder van Mike