Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven orgaan, dat de school en het schoolbestuur adviseert bij allerlei beleidszaken. Voor bepaalde beslissingen heeft het schoolbestuur zelfs instemming van de MR nodig. De raad heeft dus advies- en instemmingsbevoegdheid, wat is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. We hebben een gemeenschappelijke MR met de Mr. J.J.L.v.d. Brugghenschool.

De raad bestaat uit vijf leden die de ouders vertegenwoordigen en vijf leden die het onderwijzend personeel vertegenwoordigen. De MR spreekt dus namens alle ouders en het personeel. Belangrijkste taak is het houden van een ‘vinger aan de pols’. Wat gebeurt er op school, welke ontwikkelingen zijn er en wat zijn redenen voor keuzes die gemaakt worden.

Ouders kunnen via verkiezingen lid worden van de MR indien zij één of meer kinderen langer dan één jaar op school hebben en de christelijke grondslag van de school onderschrijven. Een zittingsperiode is minimaal drie en maximaal zes jaar. Jaarlijks zijn er verkiezingen, daar reglementair één derde van de leden af moet treden (al dan niet herkiesbaar). Met vragen, opmerkingen, klachten, kunt u altijd terecht bij de leden van de MR. Het emailadres is: mr-brugghenpwa@outlook.com. 

De raad bestaat uit vijf leden die de ouders vertegenwoordigen en vijf leden die het onderwijzend personeel vertegenwoordigen. De MR spreekt dus namens alle ouders en het personeel. Belangrijkste taak is het houden van een ‘vinger aan de pols’. Wat gebeurt er op school, welke ontwikkelingen zijn er en wat zijn redenen voor keuzes die gemaakt worden.

Ouders kunnen via verkiezingen lid worden van de MR indien zij één of meer kinderen langer dan één jaar op school hebben en de christelijke grondslag van de school onderschrijven. Een zittingsperiode is minimaal drie en maximaal zes jaar. Jaarlijks zijn er verkiezingen, daar reglementair één derde van de leden af moet treden (al dan niet herkiesbaar). Met vragen, opmerkingen, klachten, kunt u altijd terecht bij de leden van de MR. Het emailadres is: mr-brugghenpwa@outlook.com. 

'Mike heeft ADHD, maar zit bij de PWA-school altijd op zijn plek. Dat is waardevol en iets om trots op te zijn!'

Danielle, Moeder van Mike