Verlofverzoek

Vrijstelling van schoolbezoek kan op grond van artikel 11 van de Leerplichtwet 1969 worden verleend. De aanvraag dient, door de ouders/verzorgers, bij voorkeur uiterlijk een maand voor het gevraagde verlof bij de schoolleiding te zijn ingeleverd. Indien u korter dan een maand van tevoren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet worden gegarandeerd. Als u een beroep doet op vrijstelling wegens persoonlijk omstandigheden, dient u, als u niet in staat was deze vrijstelling van tevoren aan te vragen, de schoolleiding binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen daarvan mee te delen. Indien u kinderen op verschillende scholen heeft, dan dient u op iedere school een apart formulier in te vullen.
* Verplichte velden

'Mike heeft ADHD, maar zit bij de PWA-school altijd op zijn plek. Dat is waardevol en iets om trots op te zijn!'

Danielle, Moeder van Mike